Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του ιατρού

Σύγχρονο εργαστήριο

Το νέο αιμοδυναμικό εργαστήριο του Κοργιαλένειου Μπενάκειου Νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού με πρόσφατα τοποθετημένο υπερσύγχρονο ψηφιακό στεφανιογράφο, διαθέτει δυο αίθουσες επεμβάσεων και ταυτόχρονα θάλαμο βραχείας νοσηλείας ώστε να εξυπηρετείται η πλειονότητα των ασθενών που παίρνουν εξιτήριο την ίδια ημέρα.

Οι δυνατότητες και η ποιότητα της απεικόνισης του στεφανιογράφου βοηθούν στην απρόσκοπτη λειτουργία και συμβαδίζουν με το υψηλό επιστημονικό επίπεδο της ιατρικής ομάδας. Στο εργαστήριο αυτό τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος στεφανιαίων επεμβάσεων στην χώρα.

Τσιαφούτης Ιωάννης - Επεμβατικός Καρδιολόγος - Αγγειοπλαστική - Ιατρικό εργαστήριο