Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του ιατρού

99% Κερκιδική / Ωλένια προσπέλαση

Στα χέρια εξειδικευμένων καθετηριαστών και σε κέντρα διακίνησης μεγάλου όγκου διακερκιδικών καθετηριασμών, η διακερκιδική στεφανιογραφία και παρέμβαση προσφέρουν:

  • μεγαλύτερη άνεση στον ασθενή
  • λιγότερες επιπλοκές στο σημείο παρακέντησης
  • μειωμένο κόστος χωρίς να μειώνουν την επιτυχία της επέμβασης ή την μακροχρόνια έκβαση
  • άμεση έξοδο από το νοσοκομείο

Οι ασθενείς με Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου (ΟΕΜ), ωφελούνται ιδιαιτέρως από την διακερκιδική προσπέλαση της στεφανιαίας παρέμβασης.