Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του ιατρού

Ενδοστεφανιαία απεικόνιση και φυσιολογία

Ο δρ Tσιαφούτης είναι απόλυτα εξοικειωμένος με την ενδοστεφανιαία απεικόνιση και την μελέτη της φυσιολογίας των στεφανιαίων αγγείων με την χρήση ενδοστεφανιαίου υπερηχογραφήματος (IVUS) και υπολογισμού Στεφανιαίας Εφεδρείας Ροής (FFR, IFR) αντίστοιχα.

Με τις μεθόδους αυτές γίνεται σωστότερη και πλήρης μελέτη της ανατομίας και της ισχαιμίας που προκαλούν οι στενώσεις των στεφανιαίων (ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη αντιμετώπιση) αλλά και βελτιστοποίηση του αποτελέσματος της αγγειοπλαστικής.

Δείτε περισσότερα σε σχετική ομιλία του ιατρού.

Ιωάννης Τσιαφούτης - Επεμβατικός Καρδιολόγος Αθήνα - Ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα