Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του ιατρού

Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών

Η διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PCI) στοχεύει στην αποκατάσταση της ροής στις οξέως ή χρονίως φραγμένες αρτηρίες, ώστε να διατηρηθεί ζωντανό το καρδιακό τοίχωμα και η καρδιακή παροχή. Σε μεγάλα κέντρα και στα χέρια εξειδικευμένων ιατρών όπως ο δρ Τσιαφούτης μπορει με τη μέθοδο αυτή να γίνει και ολική επαναιμάτωση δηλαδή αποκατάσταση σε όλα τα αγγεία (σημείο κρίσιμο για την καλή πρόγνωση του ασθενούς) και αποφυγή κατ’αυτόν τον τρόπο της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης.

Η πλήρης επαναιμάτωση (διάνοιξη όλων των αγγείων) αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για την καλή μυοκαρδιακή λειτουργία και την αποφυγή συμβαμάτων στο μέλλον.

Τσιαφούτης Ιωάννης - Επεμβατικός Καρδιολόγος - Διαδερμική Αγγειοπλαστική - Αθήνα