Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του ιατρού

Δίανοιξη χρόνιων ολικών αποφράξεων

Ο δρ Ιωάννης Τσιαφούτης διενεργεί επεμβάσεις υψηλής εξειδίκευσης όπως η διάνοιξη χρόνιων ολικών αποφράξεων των στεφανιαίων αρτηριών. Στο αιμοδυναμικό εργαστήριο του Ερυθρού Σταυρού πραγματοποιείται το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των συγκεκριμένων επεμβάσεων με υψηλό ποσοστό επιτυχίας και διεθνή αναγνώριση. Ταυτόχρονα ο ίδιος είναι εκπαιδευτής /σύμβουλος για αντίστοιχα περιστατικά σε πολλά αιμοδυναμικά κέντρα της χώρας.

Η διάνοιξη των αποφράξεων γίνεται είτε ορθόδρομα είτε ανάδρομα με τη χρήση ειδικών συρμάτων και καθετήρων με τεχνικές και ποσοστά επιτυχίας εφάμιλλα των αντίστοιχων κέντρων του εξωτερικού.