Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του ιατρού

Αγγειοπλαστική έντονα ασβεστωμένων βλαβών

Η βέλτιστη προετοιμασία της βλάβης πριν την εμφύτευση του stent είναι κριτικής σημασίας σε αυτές τις περιπτώσεις, τόσο για την επιτυχή προώθηση και έκπτυξη του stent, όσο και για τις μακροχρόνιες εκβάσεις.

Η χρήση της τεχνικής της περιστροφικής αθηρεκτομής (rotablation) είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση αυτών των βλαβών. Ο δρ Ιωάννης Τσιαφούτης έχει μεγάλη εμπειρία στην τεχνική rotablation και είναι σύμβουλος-εκπαιδευτής σε πολλά αιμοδυναμικά κέντρα στην Ελλάδα.

Τσιαφούτης-Ιωάννης-Επεμβατικός-Καρδιολόγος-Rotablation-Αθήνα