Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του ιατρού

Υπηρεσίες

Εξειδίκευση στις σύμπλοκες αγγειοπλαστικές, ιδιαίτερα στα έντονα ασβεστωμένα αγγεία, τις χρόνιες ολικές αποφράξεις, τις βλάβες του κυρίως  στελέχους και τις βλάβες διχασμών των στεφανιαίων.

Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών

Η διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PCI) στοχεύει στην αποκατάσταση της ροής στις οξέως ή χρονίως φραγμένες αρτηρίες, ώστε να διατηρηθεί ζωντανό το καρδιακό τοίχωμα και η καρδιακή παροχή. Σε μεγάλα κέντρα και στα χέρια εξειδικευμένων ιατρών όπως ο δρ Τσιαφούτης μπορει με τη μέθοδο αυτή να γίνει και ολική επαναιμάτωση δηλαδή αποκατάσταση σε όλα τα αγγεία (σημείο κρίσιμο για την καλή πρόγνωση του ασθενούς) και αποφυγή κατ’αυτόν τον τρόπο της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης.


Δίανοιξη χρόνιων ολικών αποφράξεων

Ο δρ Ιωάννης Τσιαφούτης διενεργεί επεμβάσεις υψηλής εξειδίκευσης όπως η διάνοιξη χρόνιων ολικών αποφράξεων των στεφανιαίων αρτηριών. Στο αιμοδυναμικό εργαστήριο του Ερυθρού Σταυρού πραγματοποιείται το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των συγκεκριμένων επεμβάσεων με υψηλό ποσοστό επιτυχίας και διεθνή αναγνώριση. Ταυτόχρονα ο ίδιος είναι εκπαιδευτής /σύμβουλος για αντίστοιχα περιστατικά σε πολλά αιμοδυναμικά κέντρα της χώρας.


Αγγειοπλαστική έντονα ασβεστωμένων βλαβών

Η βέλτιστη προετοιμασία της βλάβης πριν την εμφύτευση του stent είναι κριτικής σημασίας σε αυτές τις περιπτώσεις, τόσο για την επιτυχή προώθηση και έκπτυξη του stent, όσο και για τις μακροχρόνιες εκβάσεις.


99% Κερκιδική / Ωλένια προσπέλαση

Στα χέρια εξειδικευμένων καθετηριαστών και σε κέντρα διακίνησης μεγάλου όγκου διακερκιδικών καθετηριασμών, η διακερκιδική στεφανιογραφία και παρέμβαση προσφέρουν:


Ενδοστεφανιαία απεικόνιση και φυσιολογία

Ο δρ Tσιαφούτης είναι απόλυτα εξοικειωμένος με την ενδοστεφανιαία απεικόνιση και την μελέτη της φυσιολογίας των στεφανιαίων αγγείων με την χρήση ενδοστεφανιαίου υπερηχογραφήματος (IVUS) και υπολογισμού Στεφανιαίας Εφεδρείας Ροής (FFR, IFR) αντίστοιχα.


Σύγχρονο εργαστήριο

Το νέο αιμοδυναμικό εργαστήριο του Κοργιαλένειου Μπενάκειου Νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού με πρόσφατα τοποθετημένο υπερσύγχρονο ψηφιακό στεφανιογράφο, διαθέτει δυο αίθουσες επεμβάσεων και ταυτόχρονα θάλαμο βραχείας νοσηλείας ώστε να εξυπηρετείται η πλειονότητα των ασθενών που παίρνουν εξιτήριο την ίδια ημέρα.